När brandsäkerheten ska vara i topp

Ett automatiskt stängningssystem för branddörrar (ABDL-anläggning) stänger automatiskt dörrar och portar om olyckan är framme och det uppstår en brand. En ABDL-anläggning är ett lagstadgat krav för de flesta verksamheterna. Med oss garanteras ni en kostnadseffektiv och säker lösning.

Svensk flag Dansk flag

Vad är en ABDL-anläggning?

Om du dagligen har portar och dörrar i din verksamhet som av praktiska orsaker står öppna, har du även behov av en anläggning som ser till att dörrarna stängs automatiskt vid brand. Det är nämligen viktigt för att branden inte ska få syre och därmed utveckla sig till en större fara. Med stängda dörrar stänger man inne branden.

 

Hur fungerar ABDL-anläggningen?

Vi baserar normalt våra anläggningar på en elektromagnet som styrs av en rökdetektor. Skulle det uppstå en brand, kommer den närmaste detektorn känna av röken. Sedan låser magneten upp dörren eller porten så att den kan stängas.

 

Ett lagstadgat krav

Det är ett krav att det ska finnas ABDL-anläggningar på branddörrar och brandportar mellan till exempel utrymningsvägar och trapphus i  sovrumssektioner som på hotell. Dessutom är det ett krav att branddörrar endast får hållas öppna på ett sätt som har godkänts av brandmyndigheterna. Det kan vi lösa åt er genom att installera en ABDL-anläggning.

 

Kontakt oss idag

Ring oss idag på telefon +45 87 700 500 om du vill försäkra dig om att brandsäkerheten i din verksamhet är helt i topp. Vi vägleder dig och rådgör med dig utifrån lagstadgade krav och ser till att du på bästa sätt kan efterleva gällande säkerhetsföreskrifter. Med avdelningar i SilkeborgHadsundHobro och Randers täcker vi den största delen av Jylland.

Organisation

HERA Proces Holding ApS
Ägare: Randi Johannesen Skov

HERA Proces & Instrumentservice A/S
100% ägs av Hera Proces Holding ApS

HERA Proces & Instrumentservice AB
100% ägs av Hera Proces & Instrumentservice A/S

Tekniq
Blue Install
Smiley
ISO 9001
Year Award