PRIVATLIVSPOLITIK

Hera A/S
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Læs mere nedenfor.

Svensk flag Dansk flag

PRIVATLIVSPOLITIK

1 DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Hera A/S
CVR: 76249415
Sortenborgvej 33
8600 Silkeborg
Mail: randi@hera.dk
Tlf.: 87 700 500
Dataansvarlig: Randi Johannesen Skov


2 BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Hvilke oplysninger har vi om vore kunder, leverandører og samarbejdspartnere, med hvilket formål, hvor kommer data fra, og hvordan behandler vi dem?

A. Kunder generelt: Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, kontaktpersoner og e-mails/direkte telefonnumre på kontaktpersoner og fakturerings oplysninger. Vi har ingen følsomme oplysninger. Oplysningerne har vi fra de relevante personer selv. Vi opbevarer dem for at kunne levere de ydelser, vi har aftalt og for at kunne være i dialog med vore kunder om de eksisterende og nye aftaler. Da formålet altså er at kunne overholde kontraktlige forpligtelser, kræves ikke samtykke for at opbevare disse oplysninger. Derimod skal vi sikre, at de opbevares sikkert og ikke videregives til tredjemand. Alle disse oplysninger findes i vores kundekartotek, som kun vore medarbejdere har adgang til.

B. Finansielle bilag: Alle finansielle bilag opbevares i henhold til reglerne i årsregnskabsloven og opbevares i vort finanssystem. Det vil sige 5 år for alle finansbilag og ordrehistorik.
C. Medarbejdere hos Hera A/S: Er omfattet af særlig samtykkeerklæring, hvor der er beskrevet, hvilke oplysninger, vi opbevarer, med hvilket formål og hvor længe.

Særligt vedrørende jobansøgninger
Når man ender en jobansøgning til Hera A/S, bliver den læst af et medlem af direktionen. Hvis Hera A/S ikke har ledige stillinger eller ikke kan anvende ansøgerens kompetencer, skrives tilbage til ansøger, og ansøgningen slettes omgående. Hvis Hera A/S gerne vil beholde ansøgningen med henblik på besættelse af eventuelle nye stillinger senere, skrives tilbage til ansøger med besked om, at man ønsker t opbevare ansøgningen i 6 måneder, såfremt ansøger accepterer dette. Modtages accept, arkiveres ansøgning, modtages accept ikke, slettes ansøgningen.
Såfremt en ansøger bliver indkaldt til jobsamtale, og samtalen ikke resulterer i ansættelse, slettes ansøgningen umiddelbart efter sagens afslutning.

HVEM KAN VI DELE OPLYSNINGER MED?

Hera A/S deler eller videregiver ikke oplysninger til tredjemand uden særligt formål.
Men en række af vore samarbejdspartnere har eller kan få adgang til dele af vore data af praktiske eller lovmæssige grunde.
Således har følgende adgang til nogle af vore data:
• Vores revisor og bank har adgang til en række finansielle oplysninger om vore kunder. Det gælder Deloitte, Mobile Pay, Nordea og Spar Nord. De har adgang til disses oplysninger af praktiske og lovmæssige årsager. Hera A/S har databehandleraftaler med alle parter.
• Vores IT support, herunder mail leverandør, PC-Software A/S, og Ladefoged IT, har adgang til alle arkiverede data og oplysninger i forbindelse med deres arbejde for os. Hera A/S har databehandleraftaler med begge parter.
• Vores samarbejdspartnere til vores hjemmeside har adgang til data indsamlet via cookies o.l. Disse data anvendes kun til statistiske formål, og data – udover generelle statistikker afleveres ikke videre til Hera A/S. Vi samarbejder med: Søgemedier A/S. Hera A/S har databehandleraftaler med alle parter.
• Vi har et inkassoselskab, Dansk Inkasso, tilknyttet såfremt der skulle blive behov for dette. Vi deler den nødvendige data med dem, for at de kan opfylde samarbejdet. Hera A/S har databehandleraftaler med alle parter.


3 HVIS DER ALLIGEVEL SKER EN FEJL

I tilfælde af et uheld, gør vi altid sådan:

• Vi identificerer uheldet og omfanget, så vi ved præcis, hvilke data, det drejer sig om, og hvad der er sket med dem.
• Vi lukker for al adgang til data, indtil vi har identificeret og implementeret en løsning.
• Vi giver omgående besked til de personer, hvis data, det er gået ud over.
• Vi beder samtidig de involverede personer om information om, hvad de ønsker, vi skal foretage os i forhold til deres data.
• Vi sikrer os, at vi håndterer de relevante data som aftalt med de involverede personer, eller give besked, hvis noget ikke kan lade sig gøre.
• Vi får identificeret og igangsat relevante korrigerende handlinger til forebyggelse af gentagelser.

 
4 PLIGTMÆSSIG INFORMATION
Nedenstående oplysningerne kan være obligatoriske, såfremt du er kunde hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at levere varer eller ydelser til dig:
• CVR-nummer
• Virksomhedens navn
• Leverings adresse
• Fakturerings adresse
• Kontaktperson med e-mail og telefonnummer


5 DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: kontakte Randi Johannesen. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 25/6 2018

Organisation

HERA Proces Holding ApS
Ejer: Randi Johannesen Skov

HERA Proces & Instrumentservice A/S
100% ejet af Hera Proces Holding ApS

HERA Proces & Instrumentservice AB
100% ejet af Hera Proces & Instrumentservice A/S