Kvalitet - ISO 9001 certificeret

HERA har siden 1995 været ISO certificeret af LRQA. Certificeringen var et led i den generelle udvikling af firmaet.

Vi har især fokus på den faglige kompetence, projektstyringen, medarbejdere og kunder således, at vi også i fremtiden kan møde vore kunders krav og forventninger til de arbejdsopgaver der udføres af vore medarbejdere.

Læs mere nedenfor.

Svensk flag Dansk flag

Kvalitetspolitik

Til opfyldelse af at Hera´s kvalitetsmålsætninger efterleves er der opbygget et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO9001:2008

Kvalitetsstyringssystemet er opbygget således:

  • At alle ordrer/bestillinger bliver styret fra forespørgsel/kontraktbehandling til afslutning af arbejdsopgaven/bestillingen.
  • At kundekrav altid søges opfyldt.
  • At alle ansatte gennem uddannelse, information, delagtiggørelse i kundekrav og kvalitetsstyringssystemet, herunder deltage i gennemgang og fastsættelse af kvalitetsmål, bliver motiverede til at udføre deres arbejde ude hos kunden samt deltage aktivt i kvalitetsprocessen.
  • At der løbende fokuseres på forebyggende og korrigerende handlinger samt løbende forbedringer for på sigt at øge kundetilfredshed og medarbejdernes involvering.

 

Vejen til kundetilfredshed

Gennem en effektiv planlægning og styring af arbejdsopgaver skal Hera sikre sig at serviceydelser leveret af Hera lever op til kundens krav og forventninger.

Gennem en effektiv rapportering om fejl, erfaringer og ideer fra alle medarbejdere sikrer Hera, at der under hele processen fokuseres på kundetilfredshed.

Kundetilfredshed i Hera overvåges på følgende måder:

  • Input fra medarbejdere.
  • Kundebesøg med jævne intervaller typisk inden påbegyndelse og efter afslutning af et projekt.
  • Tlf. kontakt løbende under projektforløb.
  • Kundens opfordres ved fremsendelse af afslutningsrapport til at fremkomme med klager på vore ansatte eller firmaets måde at udføre arbejdet/kontakten til kunden på genbestillinger af opgaver/personale.

 

Organisation

HERA Proces Holding ApS
Ejer: Randi Johannesen Skov

HERA Proces & Instrumentservice A/S
100% ejet af Hera Proces Holding ApS

HERA Proces & Instrumentservice AB
100% ejet af Hera Proces & Instrumentservice A/S