Effektiva vattenverk

Ett bra vattenverk är kostnadseffektivt, energioptimerat och drivs på ett friktions- och problemfritt sätt. Vi på Hera har flera decenniers erfarenhet av elektriska installationer för vattenverk och vi skapar ditt nästa välfungerande vattenverk i regionen kring Silkeborg, Hadsund, Hobro och Randers. Oavsett om det är för privat eller kommunalt bruk.

Svensk flag Dansk flag

Samarbete med Mariagerfjord Vand

Vi samarbetar med Mariagerfjord Vand som årligen producerar cirka 1,4 miljarder liter gott och rent dricksvatten. Varje dag pumpas och behandlas med än 3,5 miljoner liter grundvatten från fjorden. Det är runt hälften av den totala mängden dricksvatten som används i hela Mariagerfjords kommun. Det har pumpats vatten från Mariager Fjord sedan 1886. Det är mer än 125 år.

 

Många års erfarenhet

Vi har redan från grundandet av Hera installerat vattenverk och därför är vi det säkra valet. Vi använder oss alltid av energieffektiva och hållbara lösningar som ger det  mest effektiva tillhandahållandet av vatten. Alla komponenter är helt integrerade från starten och tillsammans garanterar de ett vattenverk som tillhandahåller vatten på det mest ekonomiska och miljömässigt hållbara sättet.

 

Kontakta oss i dag

Vänta inte med att ringa oss om du ska installera ett vattenverk. Vi ger dig gärna även kompetent och yrkeskunnig rådgivning kring alla former av utvinning och tillhandahållande av vatten. Vårt telefonnummer är +45 87 700 500. Med avdelningar i Silkeborg, Hadsund, Hobro och Randers täcker vi den största delen av Jylland.

Organisation

HERA Proces Holding ApS
Ägare: Randi Johannesen Skov

HERA Proces & Instrumentservice A/S
100% ägs av Hera Proces Holding ApS

HERA Proces & Instrumentservice AB
100% ägs av Hera Proces & Instrumentservice A/S

Tekniq
Blue Install
Smiley
ISO 9001
Year Award